Crowdfunding-ային արշավի արդյունքները

03/04/2018 08:25
Crowdfunding-ային արշավի արդյունքները

Հիանալի նորություն ունեմ: Ձեր շնորհիվ այս օրերի ընթացքում կարողացել ենք գոյացնել մեր նախատեսած 53.000 ԱՄՆ դոլարի 27%-ը՝ 14.525 ԱՄՆ դոլար: Ապավինում եմ Ձեր ակտիվությանը, որպեսզի կարողանանք ավարտին հասցնել մեր սկսած ահռելի աշխատանքը: Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում այս երկու հնարավորությունները, որոնք գուցե Ձեզ կհետարքրքրեն: Խնդրում եմ, որ յուրաքանչյուրը իր պարտքը համարի մասը դառնալ իմ հաջորդ ֆիլմի ստեղծմանը: Եթե ոչ Դուք, ապա գոնե 1 ընկերոջ հորդորե՛ք միանալ մեզ:

Դարձի՛ր նվիրատու
250 ԱՄՆ դոլար նվիրաբերելով՝ Դուք կունենաք ֆիլմը օնլայն դիտելու բացառիկ իրավունք:
500 ԱՄՆ դոլար նվիրաբերելով՝ Դուք կստանաք ֆիլմի DVD տեսասկավառակը:

Հարգանքներով՝ Ջիվան Ավետիսյան 


GREAT NEWS! Thanks to you, we have managed to generate 27% of our $53,000 goal! That's a total of $14.525!  Here are some perks in return for your contribution. Tell just one or two friends to become a part of "Gate to Heaven". Let's make this film together!!!    

BE A BACKER!
By contributing $250 you will have online access to watch the film.
By contributing $500 you will be the first to watch the film on DVD.