Հիշե՛ք, վերլուծե՛ք...

30/06/2020 18:03
Հիշե՛ք, վերլուծե՛ք...

Հիշեք, վերլուծեք, ինչքան եք ստին ու տեխնոլոգիաներին կուլ գնացել....այ, այպես, ստին հավատալով հիմա կանգնած ենք պետությունը կորցնելու շեմին: