«Հայոց Արծիվներ. Միասնական Հայաստան» կուսակցության ֆինանսական հաշվետվություն

24/03/2020 14:16
«Հայոց Արծիվներ. Միասնական
Հայաստան» կուսակցության ֆինանսական
հաշվետվություն՝ 2019 թվականի հունվարի
1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած
ժամանակահատվածի